The Productivity Company – Samenwerking

Samenwerking met The Productivity Company   

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe partners om mee samen te werken en hoogstaande online cursussen te ontwikkelen. Als je een idee hebt voor een online cursus die je samen met ons zou willen ontwikkelen voor verkoop, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Onze Filosofie

Als je al een beetje over ons gelezen hebt op deze website, dan weet je dat het onze ambitie is om het leren weer leuk en interessant te maken. Dat is voor ons niet gewoon een leuk promotiepraatje, maar de kern van onze bedrijfsfilosofie, en dat nemen wij heel serieus. Verveling is verspilling, ook in het onderwijs, en daarom is verveling iets wat wij ten alle kosten willen bestrijden. Het verwijderen van verveling uit de leerformule vinden wij dan ook de eerste en belangrijkste stap in het vergroten van productiviteit.

Samenwerking

Wij proberen altijd samen te werken vanuit een win-win mindset, waarin onze partner de inhoud levert en wij alle diensten verzorgen om deze inhoud naar ons leerplatform te vertalen. Wanneer wij samen een commerciële online cursus ontwikkelen zorgen wij ervoor dat de productiekosten en winst gelijk verdeeld worden.

Trainingsontwikkelingsproces

Bij het ontwikkelen van onze online cursussen werken wij vanuit een standaard ontwikkelingsproces dat een duidelijke rolverdeling bevat zodat wij snel en effectief kunnen werken. Enige afwijking van dit proces is altijd mogelijk, zij het vanwege externe factoren of specifieke wensen.

Ons trainingsontwikkelingsproces is ruwweg verdeeld in vier fases. Deze fases zijn Ontwerpen, Creatie, Release en Verbeteren.

Ontwerpfase

In de ontwerpfase houden we eerst een productontwerp-event. Dit houdt in dat de Expert, de Productredacteur, Platformredacteur en Marketingmanager een volle dag samen gaan zitten om de volgende onderwerpen te bespreken:

-Scope: Het bepalen van het onderwerp van de cursus en de diepte en het niveau van de cursusinhoud.

-Lesoverzicht: Het bepalen van het aantal lessen, de lestitels en de globale inhoud van elke les.

-Leerdoelen: Het bepalen van de leerdoelen van elke les, aan de hand van de Taxonomie van Leerdoelen (ook bekend als de Taxonomie van Bloom)

Leermiddelen: Het bepalen van de visuals, animaties, case studies, voorbeelden etc., oftewel alle middelen die we gebruiken ter bevordering van de kennisoverdracht.

Dit alles wordt gelijktijdig gedocumenteerd in onze trainingsontwikkelingsmatrijs, die wij liefkozend ‘De Chris’ hebben genoemd, naar de naam van haar ontwerper. Zodra al deze besluiten gemaakt en gedocumenteerd zijn beginnen we met de Creatiefase.

Creatiefase

De creatiefase kan verdeeld worden in drie onderdelen, namelijk Tekst, Leermiddelen en Film.

-Op basis van het lesoverzicht en de leerdoelen die opgesteld zijn bereidt de expert de lesinhoud voor in de vorm van een volledige tekst, een verbale presentatie waarvan wij een transcriptie maken (dit om de spreektaal na te bootsen), of allebei.

-Met behulp van het hieruit voortvloeiende ruwe script zetten wij een filmscript en de tekst voor het platform op.

-Wij ontwerpen de visuals en animaties die we besproken hebben in de vorige fase.

-We editen de case studies en voorbeelden om bij de tekst te passen.

-We hold a film meeting between our Product Developer, Videographer and the Actor (which is preferably the same person as the Expert) to discuss usage of visuals and animations for in the videos, and how to adapt the script and storyboard to these.
-Wij houden een film meeting tussen de Productredacteur, Videograaf en de Acteur (wat meestal dezelfde person is als de Expert) om het filmproces en de bijbehorende visuals en animaties te bespreken. Aan de hand hiervan stellen we een storyboard op voor het filmen.
 
-De Acteur en Videograaf maken samen de filmopnames.

-De Videograaf edit de video’s met visuals, animaties en muziek.

Release fase

Tijdens de releasefase, en soms al verder van tevoren, beginnen wij onze marketingcampagne voor de cursus.

In deze fase maken we ook gebruik van beta-testers voor de net uitgebrachte online cursus, en documenteren we alle ontvangen feedback om te gebruiken in de volgende fase.

Verbeterfase

Hier bij TPC gebruiken we de Lean Six Sigma methode van Kaizen Events voor het uitvoeren van een aantal verbeterworkshops, waaronder het verbeteren van onze bestaande producten. Binnen het eerste jaar dat een cursus is uitgebracht is het ons doel om minimaal twee keer dat jaar een verbeterworkshop los te laten op de desbetreffende cursus. Tijdens deze verbeterworkshop komen we samen met een klein team, dat ook de Expert zou kunnen bevatten, en doen we een grondige analyse van de cursus met behulp van alle verzamelde feedback. We brainstormen oplossingen en implementeren deze zo snel mogelijk. Zelfs na het eerste jaar willen wij elke online cursus in ieder geval één keer per jaar verbeteren om het Continu Verbeteren te waarborgen.